7.08.2010

NG
Esculturas de animales de Nick Georgiou.